Propozície GHOST KARPATY MTB TOUR 2018

Kategórie:

Muži:
Muži M1   15-19 rokov
Muži M2   20-29 rokov
Muži M3   30-39 rokov
Muži M4   40-49 rokov
Muži M5   50-59 rokov
Muži M6   nad 60 rokov

Ženy:
Ženy Z1   15-35 rokov
Ženy Z2   nad 36 rokov

Bodovací systém:

V jednotlivých vekových kategóriách na každom preteku boduje najlepších 15 pretekárov.

1. 25 bodov
2. 23 bodov
3. 20 bodov
4. 15 dodov
5. 12 bodov
6. 10 bodov
7.  9 bodov
8. 8 bodov
9. 7 bodov
10. 6 bodov
11. 5 bodov
12. 4 body
13. 3 body
14. 2 body
15. 1 bod

Do celkového poradia sa zo 7 pretekov započítava 6 najlepších výsledkov.

Ceny:

Víťaz z jednotlivých vekových kategórii v celkovom poradí seriálu GHOST KARPATSKÁ MTB TOUR získava titul KRÁĽ a KRÁĽOVNA KARPÁT 2018.

Pre prvých troch pretekárov v jednotlivých vekových kategoriách v rámci seriálu GHOST KARPATY MTB TOUR 2018 bude rozdelených 48.000,-Kč.

1. miesto muži   3.000,-Kč
2. miesto muži   2.000,-Kč
3. miesto muži   1.000,-Kč

Okrem toho si najlepší 3 pretekári v jednotlivých vekových kategóoriách odnesú originálne trofeje.

Slavnostné vyhlásenie seriálu GHOST KARPATY MTB TOUR 2018 bude prebiehať na poslednom preteku 15.9.2018 v Napajedlách. 

Informácie:

Informácie o jednotlivých pretekoch získate na ich oficiálných stránkach. Odkaz na web stránky nájdete v rubrike Kalendár pretekov.